Маркиза на лестнице. Фрагмент с грузиками.

Маркиза на лестнице. Фрагмент с грузиками.